สติไม่มาปัญญาช้อปเกิด https://prattanadee.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=01-08-2013&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=01-08-2013&group=4&gblog=2 https://prattanadee.bloggang.com/rss <![CDATA[นักภาวนาต้องดูหัวใจ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=01-08-2013&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=01-08-2013&group=4&gblog=2 Thu, 01 Aug 2013 11:37:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=10-07-2013&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=10-07-2013&group=4&gblog=1 https://prattanadee.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมยุต-มหานิกาย เป็นเพียงสมมติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=10-07-2013&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=10-07-2013&group=4&gblog=1 Wed, 10 Jul 2013 23:58:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=09-08-2013&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=09-08-2013&group=2&gblog=4 https://prattanadee.bloggang.com/rss <![CDATA[--ระดับของสมาธิ-- ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=09-08-2013&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=09-08-2013&group=2&gblog=4 Fri, 09 Aug 2013 14:33:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=12-07-2013&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=12-07-2013&group=2&gblog=3 https://prattanadee.bloggang.com/rss <![CDATA[สมถะและวิปัสสนา..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=12-07-2013&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=12-07-2013&group=2&gblog=3 Fri, 12 Jul 2013 20:43:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=11-07-2013&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=11-07-2013&group=2&gblog=2 https://prattanadee.bloggang.com/rss <![CDATA[-กามฉันทะ การขจัดความใคร่ในกาม-]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=11-07-2013&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=11-07-2013&group=2&gblog=2 Thu, 11 Jul 2013 23:38:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=09-07-2013&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=09-07-2013&group=2&gblog=1 https://prattanadee.bloggang.com/rss <![CDATA[..นั่งสมาธิอย่างไร..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=09-07-2013&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=09-07-2013&group=2&gblog=1 Tue, 09 Jul 2013 21:48:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=11-07-2013&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=11-07-2013&group=1&gblog=1 https://prattanadee.bloggang.com/rss <![CDATA[จากใจ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=11-07-2013&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prattanadee&month=11-07-2013&group=1&gblog=1 Thu, 11 Jul 2013 0:43:50 +0700